Od čeho se to tu jmenuje Větrné kolo?

Ve 20 století (a možná i dříve) tu bylo u lesa reálné vysoké větrné kolo u studny (která tu stále funguje) a čerpalo vodu přes kopec do Lichtenbergovy vily  (bývalý internát).
Dělal jsem zatím jen malý výzkum a jediné, co jsem zjistil jsou jména pamětníků:
– Vítězslav Kutín, mistr v ČKD, který měl přípojku na vodu z internátu
– Josef Renza, Lhotka, pamětník 90+ let
– František Sychra, Lhotka, pamětník

toto jsou informace z roku 2015 nebo 16

Aktualizace 2019
12. 4. 2019 jsem s dcerkou konečně vyrazil navštívit pamětníky
U pana Renzy jsem v rychlosti zjistil, že spí, je mu 98 a že jsme příbuzní 🙂 Máme se stavit někdy odpoledne.

Pan František Sychra byl doma a rozpovídal se:

– první větrné kolo v lokalitě postavil jeho otec r.1931 v Zářecké lhotě na stodole č.p.10, podle dokumentace z Blešna, kolo mělo průměr 6m a sílu předávalo do transmise, na kterou měli připojené spotřebiče (cirkulárku, mlátičku a další..), omezování při silném větru bylo řešeno závažím regulujícím naklápěním lopatek. Bohužel kolo po asi 2letech uletělo.
– druhé postavil podle jiného projektu, kdy se při velkém větru pomocí lanek natáčelo k větru bokem. Ani to však nestačilo a kolo upadlo kolem r.1938. V témže roce přivedli do obce elektřinu a kolo již nebylo třeba.
– lokalita dnešního Větrného kola se na katastrální mapě jmenuje Divina, údajně podle divení se obchodníků na Litomyšlské stezce, že je tu okradli na cestě k řece zvané Loutovec (loupovec)
– Větrné kolo bylo budované současně s Lichtenbergerovou vilou, hnalo vodu do vodojemu (asi lokalita, kde jsou dnes chaty), odkud tekla samospádem do vily.
– kolo bylo zrušeno v 80.tých letech
– v roce 1985 vzala Lhotka studnu pod sebe, aby vyřešila problém s nedostatkem vody u některých domů po stavbě nové silnice. K projektu se přidali i zahrádkáři na Větrném kole. Během stavby potrubí se meliorovala louka mezi studnou a zahrádkářskou kolonií, vyvěral tam asi pramen.
– o několik let později dostala Lhotka nový vodovod od Sv. Jiří a studna už zůstala jen pro zahrádkářskou kolonii.
– bohužel při opravě rybníku ve Lhotce v r.2008 se nějak narušil „koloběh“ spodní vody a od té doby již není voda ze studny pitná