Na naší zahradě se od začátku našeho působení v roce 2013 snažíme o šetrné zásahy v souladu s permakulturními principy. Hned ten rok se zasadila první vlna ovocných stromků. Následovala stavba domku a tak na zahradu nebyl moc čas. Takže měla čas si odpočinout od každoročního trojího sečení zdejší louky.
Po nastěhování jsme začali dělat první záhony a pomaličku tvořit a domýšlet co kde na zahradě bude.

A po letošní zimě 2016-17 musím říct, že plánovat zahradu dopředu je opravdu k ničemu. Až v okamžiku, kdy na místě bydlíte a zažíváte všechny možné živly v kombinací vašich potřeb je možné si říci co opravdu potřebujete a kde to potřebujete.

Takže zabydlování zahrady pěkně pomalu, v souladu s potřebami vás a také vašimi možnostmi.

Obyvatelé naší zahrady

Je jich mnoho 🙂 Loni jsem s nadšením pozoroval první slepíše v kupkách sena, ještěrky, všemožné brouky a všelijaký hmyz.
Dále jsme na podzim 2016 pořídili dva indické běžce.

V zimě 2016-17 jsme při pozorování od stolu dalekohledem napočítali spoustu nových druhů ptáků na krmítku nebo pod ním. Pokusím se vyjmenovat všechny pozorované 🙂

Kos černý

Lejsek černohlavý

Rehek domácí

Sýkorka babka

Sýkorka modřinka

Sýkorka koňadra

Brhlík lesní

Ťuhýk obecný

Sojka obecná

Špaček obecný

Vrabec polní

Pěnkava obecná

Pěnkava jikavec

Zvonek zelený

Stehlík obecný

Dlask tlustozobý

Strakapoud velký

Žluna zelená

 

Dalším tvorem je náš kocour bez bot 🙂 Je to kocour jak se patří, na jaře výletuje po okolí a rve se s ostatníma kocourama, v zimě zase celé dny leží na peci.

Letos (2017) nás čeká ještě pejsek a včely. Také chceme vybudovat hadník, hmyzí hotel, nějaké ptačí budky i domeček pro ježka.

Je listopad 2020, na zahradě se udělalo obrovské množství práce. Hodně se toho povedlo, něco méně. Učímě se, co vypěstovat lze a co moc ne. Dosázeli jsme pár stromků, hodně keřů, vzniklo ještě několik záhonků. Hadník je hotový. Na zahradě se usadila(y) ropuchy, slepíši, ještěrky. Hmyzu nepočítaně.
Letos první citelná úroda jablek (loni pomrzly), hrušek a také k mé velké radosti pár kdoulí! Podařil se mák, cibule, mrkev, různé zelené…
Také jsme zkoušely zavlažovací nádoby Olla, ale bylo tak mokro, že moc nebyly třeba, fungují 🙂

květen 2020